BULTEEL

Beschrijving:
De apotheek is gesitueerd op de hoek van het Torsinplein

Er is parking voor de deur.

Maandag VOORmiddag en woensdag NAmiddag zijn gereserveerd voor bijscholing en daardoor is de apotheek gesloten. Bijgevolg blijft de apotheek 6 van de 7 dagen toegankelijk.

Deze apotheek is volledig onafhankelijk want hangt niet af van ketens.
Vermits we dus ons eigen baas zijn, zijn we bijgevolg in de mogelijkheid om een zo objectief mogelijke informatie door te geven.

Deze apotheek (La Toison d'Or = Het Gulden Vlies) bestaat sinds 1800 en is wellicht nog ouder.
Het gebouw zelf dateert van 1724 en behoort tot het historisch patrimonium van de stad Tienen. Verder details vind je op deze website van Tienen en van het
archief

Hoekhuis, op een ingemetselde gevelsteen gedateerd 1724. In de overigens aangepaste gevel rest, in de hoektravee, een zandstenen Louis XVI rondboogdeur met geprofileerde omlijsting rustend op neuten en voorzien van imposten en een met festoenen verfraaide sleutel en boogrug; deze stijlen zijn geflankeerd door gecanneleerde pilasters met van gestileerd bloemmotief voorziene pilasters die het gekorniste hoofdgestel dragen; opschrift A LA TOISON D'OR op de houten tussendorpel .

1724 -1796:          Apothecaire ???

1796-.   ..  :           Ap. Christiaen of Chretien Mallez 

1860-1900:          Ap. Jean Francois Boschmans

1900 -1935:         Ap. Dotremont.

1935-1944:          Ap.Cleykens

1945-1985:          Ap.Paul Peeters

Vanaf juli 1985:   Ap.Chris Bulteel (KUL 1985).